Tip ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการกล่าวคำขอโทษ


วันนี้จะมากล่าวคำขอโทษมาฝากให้ไปใช้กันเพราะมันเป็นสำนวนติดปากสำหรับคนทั่วโลกไม่ว่าจะทำอะไรช้า ผิดนิดหน่อยเราก้อขอโทษกันทำให้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การขอโทษ ขออภัยจึงถือว่าสำคัญที่สุด

สำนวนภาษาอังกฤษที่เราใช้กล่าวขอโทษกันมีหลายสำนวน ผู้เขียนจะขอหยิบยกมาให้นำไปใช้กันตามที่นิยมและใช้แพร่หลายกันก็พอนะครับ ขืนจำไปมากจะสับสนก่อนที่จะใช้สำนวนกล่าวคำขอโทษ เรามาดูศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าขอโทษ ยกโทษ ซึ่งความหมายของศัพท์แต่ละคำนั้นคล้ายคลึงกันและใช้ในการขอโทษเหมือนกันแต่ต่างกันตรงโอกาสและสถานะของการใช้นะครับ

คำแรกคือคำว่า apologize v. (อะพ็อลโลไจซ) : หมายถึงการขอโทษ เพราะผู้ขอเกิดความสำนึกและยอมรับว่า ได้ทำได้ทำวามยุ่งยากหรือทำความเจ็บปวดให้กับผู้อื่น เช่น

- I apologized to her for stepping on her foot. ฉันขอโทษที่ไปเหยียบเท้าเธอ

- I apologized to him for my error. ฉันขอโทษเขาที่ได้ผิดพลาดอะไรไปบ้าง

เวลาเราใช้คำว่า apologize ในการขอโทษ เราจะใช้สำนวนหระโยค ที่ว่า

I apologize to ……….(ผู้ที่เราต้องการขอโทษ) for …….(v+ing………(เรื่องที่เราทำผิด)

หรือ apologize for …………….. (เรื่องที่เราต้องการขอโทษ) เช่น May I apologize for coming late. ฉันขอโทษที่มาสายนะครับ

คำต่อไปคือคำว่า forgive v. (ฟอกิฟว) : หมายถึงการให้อภัยหรือยกโทษให้กับผู้ที่ล่วงเกินตนเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์เคียดแค้นขึ้นในใจ และเมื่อมีการขอโทษให้อภัยแล้วก็จะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย เช่น

- He forgive me for being late. เขาให้อภัยฉันที่มาสาย

- I was pleased to forgive him for what he said to me at the meeting yesterday.

ฉันยินดีที่จะให้อภัยเขาต่อสิ่งที่เขาได้พูดถึงฉันในที่ประชุมเมื่อวานนี้

คำต่อไปคือคำว่า excuse v. (เอ็กซคิวส์) : หมายถึงการยกโทษหรือการให้อภัยในความผิดเล็กๆน้อยๆ ซึ่งเป็นมารยาทในด้านสังคมหรือประเพณี เช่นการพูดขอทางผ่าน การลุกเดินเหินนั่งแล้วไปเบียดหรือเฉี่ยวชนใครเข้าโดยไม่ตั้งใจใช้ excuse เช่น

- Excuse me for not recognising you. ขอโทษนะครับที่จำคุณไม่ได้

- Please excuse me for miscalling you. ขออภัยด้วยนะครับที่เรียกชื่อคุณผิด

- Please excuse for the way to go outside. ขอโทษนะครับขอทางออกไปหน่อย

คำสุดท้ายคือคำว่า pardon v. (พาดัน) : หมายถึงการขอโทษหรืออภัยโทษ นิยมใช้เมื่อโทษนั้นเป็นโทษหนัก เช่น การทำผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมแต่บางครั้ง ก็นำมาใช้ในความหมายว่าไม่ได้ยิน หรือได้ยินไม่ชัด ขอให้พูดใหม่อิกครั้งได้ไหม เหล่านี้เป็นต้น เช่น

- Fifty prisoners were pardoned. นักโทษ 50 คนได้รับอภัยโทษแล้ว

- Pardon me. Will you please say it again. ขอโทษนะครับ กรุณาพูดอีกครั้งได้ไหม หรืออาจจะกล่าวสั้นๆ หลังจากต้องการให้ผู้พูด พูดอีกครั้ง คือ

- Pardon me.

เอาละเรารู้ความหมายของแต่ละคำแล้ว เลือกใช้ได้ตามความผิดนะครับ อิอิ ต่อไปเป็นสำนวนที่เรามักจะใช้พูดขอโทษกัน ตามนี้เลยครับ

1) Excuses and Apologies การกล่าวคำขอโทษ สำนวนที่ใช้กันมากๆ มีตามนี้ครับ

- Excuse me. ขอโทษครับ

- Pardon me. ขอโทษครับ

- Excuse me for being late. ขอโทษทีฉันมาช้า

- I’m so sorry. ฉันขอโทษเป็นอย่างสูง

- I’m very sorry. ฉันขอโทษเป็นอย่างมาก

- I’m very sorry for not coming yesterday. ฉันเสียใจมากๆที่ไม่ได้มาเมื่อวานนี้

- I’m sorry to have kept you waiting. ฉันต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คุณรอ

- I’m sorry I can’t help you. ฉันต้องขอโทษด้วยที่ช่วยคุณไม่ได้

- I’m sorry to have troubled you. ฉันต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คุณยุ่งยาก

- I apologize for breaking my promise. ฉันต้องขอโทษด้วยที่ผิดสัญญา

- It’s my fault. มันเป็นความผิดของฉันเอง

- How stupid of me! ฉันช่างโง่เง่าเสียเหลือเกิน

- I’m sorry I’m late. ขอโทษด้วยที่ฉันมาสาย

2) เมื่อมีผู้กล่าวคำขอโทษเรา การตอบรับก็ถือเป็นมารยาทอันสำคัญของเรานะครับ มิเช่นนั้นจะดุเป็นการผิดมารยาทและเหมือนจะไม่ต้องการคำขอโทษอะไรแบบนั้น ห้าๆๆ เดี๋ยวจะคบกันต่อไม่ได้นะจะบอกให้ เอ้อ การตอลรับคำขอโทษที่ติดๆปากทั่วไปมีตามนี้ครับ

- That’s all right.

- Of course.

- Certainly.

- It’s nothing at all.

- Forget it.

- Don’t worry about it.

- It’s wasn’t your fault.

- It doesn’t matter.

ทั้งการกล่าวคำขอโทษ และการตอบรับที่นิยมใช้กันก็มีประมาณนี้แหละครับ แต่จริงๆมีมากสำนวนกว่านี้นะครับ เพียงแต่ เราเอาที่ใช้และได้ยินกันบ่อย ๆ ก็พอครับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับ


Share this article :

แสดงความคิดเห็น