Tip หลายคำที่สะกดด้วย S ก็ออกเสียงด้วย Z

การออกเสียงคำที่สะกดตัวท้ายด้วย S เองก็ยังแยกย่อยออก
เป็นออกเสียง soft S และ hard S  เช่น

เสียง S ในคำว่า sound, some rest, basket จะนุ่มนวล ในขณะที่เสียง  S ในคำว่า rose, was, trees  จะออกเสียงหนักและเส้นเสียงสั่น  พูดง่าย ๆ ก็คือ ออกเสียงเป็นเสียง ตัว Z นั่นเอง (คนอเมริกันเรียกตัวซี  คนอังกฤษเรียกตัวเซด )

ฝรั่งเจ้าของภาษา รวมทั้งเด็กไทยที่มาโตที่เมืองนอกอย่างลูกหลานที่บ้านจะออกเสียง S หรือ Z พวกนี้นี้ไม่เคยผิด จะออกเสียงไปเองโดยอัตโนมัติอย่างเป็นธรรมชาติ แถมยังฟังออกอีกด้วยเวลาที่ผู้เขียนออกเสียงผิด คนไทยที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมาแต่อ้อนแต่ออกอย่างเราสามารถแก้ไขการออกเสียง S ให้ถูกต้อง ได้สองทางคือ

๑.   จำเป็นคำ ๆ  จากการฟังบ่อย ๆ
๒.   จำกฏเกณฑ์ เช่น ดูว่าคำนั้น ๆ ลงท้ายด้วยพยัญชนะเส้นเสียงสั่น ( voiced ) หรือ พยัญชนะเส้นเสียงไม่สั่น ( voiceless )

ถ้าคำนั้นลงท้ายด้วยพยัญชนะเสียงสั่น (voiced) ต้องออกเสียง  S เป็น Z เช่น
Beds     ออกเสียง    bedz
Cab      ออกเสียง       cabz

ถ้าคำนั้นลงท้ายด้วยพยัญชนะเสียงไม่สั่น ( voiceless ) ต้องออกเสียง S  เป็น soft S  หรือเสียง S  ตามปรกตินั่นเอง เช่น
Bets       ออกเสียง     bets
Caps      ออกเสียง     caps

ส่วนคำที่ลงท้ายด้วยเสียงสระ โดยทั่วไปจะออกเสียง Z เช่น
Eyes       ออกเสียง    eyez
Fridges (ตู้เย็น) fridgez
Days      ออกเสียง     dayz  ( y = semivowel คือครึ่ง ๆ กลาง ๆ ระหว่างเสียงสระและเสียงพยัญชนะ)

เส้นเสียงสั่นหรือไม่สั่น (voiced or voiceless) สังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยการ เอามือแตะที่ลูกกระเดือก แล้วออกเสียงเหมือนเสียงงูเวลาขู่ SSSSSSSSSS หลังจากนั้นลองออกเสียงเหมือนฝูงผึ้ง  ZZZZZZZZZZZ เมื่อเปรียบเทียบดู จะสังเกตว่าเวลาออกเสียง ZZZZZZZZ จะสัมผัสได้ถึงการสั่นสะเทือนของเส้นเสียง

 ......หรือจะจำเอาเป็นตัว ๆ ก็ได้ว่าพยัญชนะตัวไหนออกเสียงสั่นหรือไม่สั่น
พยัญชนะเสียงไม่สั่น (voiceless) เช่น p, t, k, f, s,
พยัญชนะเสียงสั่น (voiced) เช่น b, d, g, v, z, m, n, l, r, w, y
นี่เป็นกฎเกณฑ์ส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีอีกมาก จำไม่ไหวหรอกครับ เอาง่าย ๆ โดยสรุปก็คือ

1.  อย่าลืมออกเสียง S
2.  ถ้าไม่แน่ใจว่าควรออกเสียง S หรือ Z ลงท้ายให้ออกเสียง Z เพราะโดยส่วนมาก คำที่ลงท้ายด้วยตัว S จะออกเสียง Z

ความจริงแล้วไม่ว่าจะออกเสียงเป็น S หรือ Z ฝรั่งก็เข้าใจอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกครับ


Share this article :

แสดงความคิดเห็น